Rozhovor s Monikou Horníkovou

Přečtěte si rozhovor s ambasadorkou projektu INICIO pro ženy a také s ženou, která stála do konce roku 2016 v čele společnosti GSK:

Kdo Vás osobně v životě nejvíce inspiroval, inspirovala?
Pochopiteľne predovšetkým moji rodičia, ktorí zasadili svojou výchovou hodnoty, podľa ktorých žijem. Keď sa mi narodili dcéry, tak to boli určite ony, denne ma prekvapovali a prekvapujú. Zároveň som človek, ktorý je vnímavý voči všetkému, čo vidí, počuje, číta, preto rada nasávam to, čo je fascinujúce okolo seba.

Proč je nutné pracovat na svém osobním rozvoji?
Osobný rozvoj prináša každému z nás možnosť identifikovať svoje talenty a vysporiadať sa s tým, čo nás trápi a kde sa chceme zlepšovať. Je to cesta malých kročikov s obrovským dopadom.

Co podle Vás  přináší různorodé pracovní týmy?
Zábavu a rýchle učenie sa. Pestrofarebnosť názorov, skúseností, zvyklostí a postojov.

Máte vlastní zkušenost se slaďováním práce a rodiny?
Asi najvačšia zmena je narodenie detí, kedy sa stávame zranitelnejšie. Doležité je požiadať svojich blízkych o podporu, určiť si fungujúci režim a byť disciplinovaná.

Jaké je být ženou ve Vaší pozici?
V riadiacej pozícii je pre každú ženu potrebné chápať, kde sú priority a podľa nich robiť rozhodnutia.

Co byste přála ženám, aby si z festivalu VŠEM ŽENÁM odnesly?
Prajem účastníčkam festivalu nech nájdu hľadanú inšpiráciu, nech zažijú stretnutia, na ktorých budú mocť zdielať svoje radosti a starosti.

Jaké je Vaše osobní motto?
Chovaj sa k ostatným tak, ako chceš, aby sa oni chovali k Tebe.