Naděje pro holčičky

Rádi bychom Vám představili práci jedné z nejúspěšnějších absolventek projektu INICIO pro ženy, Šárku Hnízdovou a zároveň tak upozornili na dobročinný projekt, v kterém je Šárka intenzivně zapojená.

Šárka se svým mužem minulý rok založila firmu IDEA I&C Technologies s.r.o. specializující se na zákazníky, kteří mají zajímavý nápad a potřebují poradit s realizací v oblasti ICT. I přes řadu obtížných zakázek, na kterých Šárka pracuje, se zároveň aktivně angažuje v pomoci mladým rodičům, kteří mají velmi náročný úkol: zajistit svým malým dcerkám navzdory špatným prognózám lékařů co možná nejkvalitnější život. Firma IDEA I&C Technologies s.r.o. vytvořila pro tento projekt webové stránky: http://www.nadejeproholcicky.cz/

Jsme nesmírně hrdí, že máme mezi absolventkami ženy, nyní již úspěšné podnikatelky, které jsou ochotné nezištně podporovat ostatní lidi, kteří se potkali s nepřízní osudu. Můžete se k Šárce připojit a pomoci tak zajistit Rozárce a Karolínce šanci na normální život. Jestli váháte, pak Vás možná přesvědčí článek maminky holčiček, paní Ley, nazvaný „Proč?“ Za jakoukoliv pomoc, podporu a šíření Vám jménem rodičů a Šárky upřímně děkujeme.